ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ขยายพันธุ์ไผ่ โดยวิธีตัดกิ่งมาชำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชาติ กิ่งสะแกราช
คำสำคัญ ขยายพันธุ์ไผ่;ตัดกิ่งมาชำ
หน่วยงาน เกษตรกร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย วิธีการขยายกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง ด้วยวิธีการตัดชำ เริ่มด้วยการเลือกกิ่งไผ่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป โดยสังเกตใบไผ่จะขึ้นที่ปลายก่อนประมาณ 30% หรือสังเกตที่โคนกาบ กาบจะเริ่มแห้ง ก็สามารถขยายพันธุ์ได้ โดยเลื่อยบริเวณตาออกมาจากต้น ตาหน่อต้องไม่เสียหาย เมื่อเลื่อยเสร็จตัดเหนือข้อตาที่ 3 กำจัดปลายกิ่งและใบออกโดยห่างจากข้อตาที่ 3 ไปด้านบนจำนวน 3 นิ้ว และนำไปแช่น้ำยาเร่งราก 1/2 ชั่วโมง น้ำยาจะซึมเข้ากิ่ง หลังจากนั้นนำเข้าถุงดำ ใส่แกลบดำ อีกประมาณ 2 เดือนจะติด และสามารถนำไปปลูกหรือจำหน่ายได้เลย แต่ไม่ควรแช่น้ำยาเร่งรากเกิน 1 คืน เพราะเซลส์จะตายเป็นผู้ที่ขายทั้งหน่อไผ่และขยายกิ่งพันธุ์เพื่อจำหน่าย ซึ่งสร้างรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์ได้เป็นอย่างมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Z8Yx2RoXsNU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ขยายพันธุ์ไผ่ โดยวิธีตัดกิ่งมาชำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง