ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวมอลต์นึ่งวิตามินบีสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
คำสำคัญ ข้าวมอลต์นึ่ง;วิตามินบี
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สวก. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการดำเนินโครงการ ข้าวมอลต์นึ่งวิตามินบีสูงเพื่อการค้า ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการอย่าง วิตามินบี ที่สูงกว่าข้าวกล้อง หรือแม้แต่ข้าวที่เคลือบวิตามินบีอีกด้วย โดยการใช้ข้าวหอมปทุมธานี ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ไทย มาใช้ในกระบวนการผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=oS0vIDu59wE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง