ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจและได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้เพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมโภช ปานถม
คำสำคัญ การทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ;ได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้;เพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืช
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เกษตรกรสามารถใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรมาสร้างเป็นเตาเผาถ่าน โดยมีวิธีการดังนี้ เริ่มต้นวางถังในแนวนอนแล้วเจาะหลังถังขนาดความกว้างประมาณ 25x50 ซม. แล้วเก็บเศษที่เจาะเอาไว้เพื่อทำฝาปิด จากนั้นเจาะฝาด้านหน้าถังให้มีขนาดเท่าปี๊บตรงส่วนนี้จะใช้เป็นช่องเพื่อจุดไฟ นำปี๊บมาตัดด้านขวาและด้านข้างออกข้างหนึ่งและตัดด้านล่างออกครี่งนึง จากนั้นนำไปต่อกับถังส่วนที่เจาะไว้เพื่อป้องกันเปลวไฟพุ่งออกมา ต่อไปให้เจาะรูด้านหลังถังเป็นวงกลมสำหรับต่อท่อระบายอากาศขึ้นไป และนำท่องอมาใส่ด้านบน จากนั้นวางถึงบริเวณที่ต้องการประกอบเตาแล้วก่ออิฐรอบถัง และนำทรายใส่ลงไประหว่างช่องว่างของถังและอิฐ แล้วนำเหล็กขนาด 4 หุน มาทำเป็นตะแกรงรองไม้ฟืน สุดท้ายให้ใช้ไม้ไผ่ขนาด 4 นิ่ว ยาว 4 เมตร เจาะรูใต้ท่อเพื่อใช้รองน้ำส้มควันไม้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=E-FZt4KjGjo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจและได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้เพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง