ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟอย่างไรให้ลูกดกเต็มต้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สังวาลย์ พิมลรัตน์
คำสำคัญ เลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟ;ลูกดกเต็มต้น
หน่วยงาน เกษตรกร อำเภอฉวี จังหวัดชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กาแฟ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในหลายพื้นที่ แต่เกษตรกรหลาย ๆ รายก็ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟ เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตได้เร็ว และเป็นต้นกล้าพันธุ์ ที่มีคุณภาพ คุณสังวาลย์ พิมลรัตน์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ และเพาะต้นกล้ากาแฟมา 20 ปี ได้แนะนำวิธีการในการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟให้ได้ผลผลิตดี และได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพ โดยต้องเริ่มจากการ คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นกาแฟที่มีเมล็ดใหญ่และดก ระหว่างข้อของช่อเมล็ดกาแฟ เลือกเมล็ดที่สุกเต็มที่ ซึ่งจะมีสีแดงจัด จากนั้นนำมาแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ 5 คืน จากนั้นนำมาปอกเปลือกด้านนอกออก และแกะเปลือก ด้านในเมล็ดอีก 1 รอบ ให้เหลือแต่เมล็ดด้านใน นำมาเพาะในถุงหรือภาชนะที่ใส่ดินเตรียมไว้ โดยวิธีการเพาะ คือ ฝังเมล็ดลงในดินไม่ต้องให้ลึก ให้เมล็ดกาแฟอยู่บริเวณผิวดิน และกดลงไปเล็กน้อย วิธีนี้จะช่วยให้เมล็ด กาแฟมีอัตราการงอกสูง และงอกเร็วกว่าการเพาะเมล็ดกาแฟโดยทั่วไป ซึ่งจากการสังเกตจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน ต้นกล้าที่ได้ก็แข็งแรงและเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=suLsqN8vUh4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟอย่างไรให้ลูกดกเต็มต้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง