ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 10 “ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
เจ้าของผลงานร่วม วรากร คำแก้ว , วิชาญ ดอกพิกุล , ร่ม วรรณประเสริฐ
คำสำคัญ ปฏิรูปการใช้ปุ๋ย;ปุ๋ยสั่งตัด
หน่วยงาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ความเชื่อที่ว่า “ยิ่งใส่ปุ๋ยมาก ได้ผลผลิตมาก” นับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากของเกษตรกร เพราะการใส่ปุ๋ยที่มากเกินพอดี นอกจากจะไม่ช่วยให้ผลผลิตดีและเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นแล้ว ปุ๋ยที่เร่งให้ข้าวงอกงามมากว่าปกติ ยังเป็นสาเหตุชักนำให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงในแปลงนามากขึ้นด้วย เกษตรกร ต้องเสียเงินซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสารอื่นๆ ที่เชื่อว่าใส่แล้วจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก แต่จะทำอย่างไรให้ต้นข้าวได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินได้คุ้มค่ามากที่สุด เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด นับเป็นอีกเทคโนโลยีดีๆ ที่ช่วยให้เกษตรรู้จักดินของตนเองมากขึ้น และเมื่อเกษตรกรมีดินดีเป็นรากฐาน ใส่ปุ๋ยอย่างพอดี เมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านลงไปก็จะเจริญงอกงามได้เต็มรวง และสิ่งที่สำคัญ คือ ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกรอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=768vzrczXnE http://nstdachannel.tv/20141014-rice/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 10 “ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง