ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 9 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิริยังค์ กังวานศุภมงคล
เจ้าของผลงานร่วม ยุทธนา อินทรวันณี
คำสำคัญ การใช้ปุ๋ย;แผ่นเทียบสี;ใบข้าวเอ็นเค
หน่วยงาน กรมการข้าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวกันอย่างกว้างขวาง แต่ปริมาณการใช้ต่อพื้นที่ยังไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ผลการใช้ปุ๋ยยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตในข้าวได้มากนักหรือทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงเกินไป คือเป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างพยายามหาวิธีแก้ไขเพื่อช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวได้อย่างเหมาะสม กรมการข้าวและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้นำแผ่นเทียบสี ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่ฟิลิปปินส์มาช่วยแก้ไขและลดปัญหา การใช้ปุ๋ยที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้แผ่นเทียบสีกับใบของต้นข้าวร่วมกับแอพพลิเคชันที่มีชื่อว่า ใบข้าวเอ็นเค (BaiKhaoNK )หรือเครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทำให้ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถใส่ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7fLv4IW7eFU https://www.facebook.com/notes/nectec-thailand/กรมการข้าวจับมือปเนคเทคส่งแอพฯช่วยชาวนา
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 9 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง