ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวก่ำพะเยาต้านโรคมะเร็ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.พญ.รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
คำสำคัญ ข้าวก่ำพะเยา;โรคมะเร็ง
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แพทย์ มช. คิดค้นงานวิจัยเบื้องต้นของข้าวก่ำ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ข้าวก่ำน่าน พะเยา และดอยสะเก็ด เพื่อประเมินฤทธิ์ความเป็นพิษในสารสกัดจาก­ข้าวก่ำ รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข้าวก่ำเมื่อใ­ช้ร่วมกับ ยาเคมีบำบัด ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในอนาคต เริ่มจากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ) โดยใช้สารสกัด 2 อย่าง คือเมธานอลกับไดคลอโรมีเทน ของข้าวก่ำ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวก่ำน่าน พะเยา และดอยสะเก็ด โดยใช้ข้าวขาว กข 6 เป็นกลุ่มควบคุมทำการทดสอบเปรียบเทียบและด­ูฤทธิ์ของการต้านมะเร็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=C1eolk1K39s
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ข้าวก่ำพะเยาต้านโรคมะเร็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง