ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ อนันตโชติ
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐวุฒิ ชีวทัพพสาร , ณัฐสิริ อุดมพฤกษา , ดนุชา จิรวงศ์วณิชย์ , ธิติวุฒิ จุฑาพร , เนตรชนก วิทยาวนิชชัย , เมธีพร เดชเสรีพาณิชย์ , ศศิภรณ์ สุขสราญฤดี , ศุภกฤษฎิ์ เงินทวีคูณ , อรวรรณ อ้อยอภิรักษ์ , ดนัย ศรีเฟื่องฟุ้ง
คำสำคัญ น้ำตาลมะพร้าว
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง ต.บ้านปรก ผลิตน้ำตาลมะพร้าวประกอบอาหารหลากชนิด เช่น ปึก ก้อน และไซรัปหรือน้ำหวานดอกมะพร้าว ซึ่งงานวิจัยนี้ศึกษาบรรจุภัณฑ์และฉลากเพื่อส่งเสริมการขาย ฉลากแบบที่ 3 และลักษณะขวดแบบที่ 2 ผู้ผลิตน้ำตาลมีความคิดเห็นว่า ผลจากการวิจัยมีประโยชน์ นำมาใช้ได้จริง และจะได้เพิ่มเติม อย. มผช.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) งานวิจัยนี้ศึกษาจากประชากรเพศหญิงจำนวน 176/300 คน พนักงานเอกชน อายุ 25-35 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wN64kgLywNM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง