ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
เจ้าของผลงานร่วม สุภาพร พันสิทธิ์
คำสำคัญ สวนพฤกษศาสตร์;โรงเรียนธรรมบวรวิทยา;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกตรงตามแนวพระราชดำริ โดยแสดงถึงที่มา ความสำคัญของ อพ.สธ. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิธีการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรู้สาระ ธรรมชาติแห่งชีวิตสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน รวมทั้งการประเมินสถานศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาตน องค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Gn_3g3qNObY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนธรรมบวรวิทยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง