ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โคมไฟแอลอีดีระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายณัทกร เกษมสำราญ และคณะ
คำสำคัญ ขยายพันธุ์ปะการัง;โคมไฟแอลอีดีระบบสมองกล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โคมไฟแอลอีดีระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง (Coral Reanimation with LEDs Embedded System) ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ด้วยคุณสมบัติ สามารถควบคุมกลุ่มแสง ความเข้มแสงได้อย่างเหมาะสม ทดแทนแสงแดดตามธรรมชาติ ด้วยหลอดไฟ LED เปล่งแสงช่วงความยาวคลื่นจำเพาะ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และปะการัง สามารถควบคุมระยะเวลาการเปล่งแสงด้วยชุดสมองกลควบคุม พร้อมหน้าจอแสดงผล หลอด LED ,uอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี และประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์ ที่ใส่หลอดชนิดพิเศษสำหรับเลี้ยงปะการังโดยเฉพาะ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tK6JOZ8rIJA&list=PLbiT4WMo2j3uL45gaEbeQqr7qviHtizbC&index=10
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


โคมไฟแอลอีดีระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง