ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.);สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี 2552 ที่ผ่านมาได้มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และมีการสืบทอดแนวทางการทำงานในลักษณะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในด้านต่าง ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=48Ehze5Dnvc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง