ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๙ ผู้พิทักษ์ทะเล ตอนที่ ๑
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ผู้พิทักษ์ทะเล;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย "ผู้พิทักษ์ทะเล ตอนที่ ๑" นี้ ได้เผยให้เห็นถึงการทำงานของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการทำหน้าที่เพื่อศึกษา เข้าใจ ธรรมชาติบนเกาะต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องทะเล บนเกาะอื่น ๆ ในท้องทะเลไทยต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=aVdRmXl9jvk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๙ ผู้พิทักษ์ทะเล ตอนที่ ๑ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง