ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นจำลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
คำสำคัญ หุ่นจำลอง;ยางพารา;สื่อประหยัดเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หุ่นจำลองยางพารา เป็นการพัฒนาสื่อการสอนโดยทำเป็นหุ่นแบบสามมิติใช้วัสดุที่เป็นสารสงเคราะห์ต่อมาจากวัสดุสารสงเคราะห์เป็นหุ่นยนต์จำลองที่ทำเป็นยางพาราหุ่นยนต์ที่ทำจากเรซินทำให้แข็งตกแตกขณะที่ทำจากยางพารานั้นนิ่มไม่แตก ทำให้ราคาถูกเป็นการสร้างมูลค่าให้กับยางพาราด้วย สามารถทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนการแพทย์หรือโรงเรียนได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-1_1JAZz4CM&list=PLqNSwzceEj5qrPycCvXcGecKESbuKbWYd
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หุ่นจำลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง