ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผ้าไหมกาบบัวบ้านโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ ผ้าไหมกาบบัว
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การทอผ้าไหมกาบบัว กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานีเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมกาบบัว เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ผลิตในกระบวนการผลิตผ้าไหมกาบบัว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AREBZw6e20E
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผ้าไหมกาบบัวบ้านโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง