ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย (นวัตกรรม)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ , ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร , ดร. รติยา ธุวพาณิชยานันท์ , ฤตภัทร คล้ายรัศมี
คำสำคัญ ฝรั่งแช่บ๊วย;เครื่องปอกฝรั่ง
หน่วยงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยออกแบบโดยใช้ผิวขัดหยาบแบบจานหมุน (Abrasive disc) ติดตั้งในถัง ปอกฉาบผนังด้วยผิวขัดหยาบ(Abrasive ring) ทำจากหินกากเพชร แผ่นจานหมุนออกแบบเป็นแผ่นสะแตนเลสกลม ติดครีบเป็นสันนูนตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางจรดขอบจาน ด้านบนแผ่นจานและครีบปูทับด้วยหินกากเพชรทั่วทั้งจาน ถังปอกตรงจุดศูนย์กลางมีช่องเปิดติดตั้งซีลกันรั่วล้อมรอบหัวเพลาขับที่ยื่นมาจากชุดทดรอบของมอเตอร์ขนาด 0.5แรงม้า หลังการใช้งานควรฉีดน้ำล้างคราบของเปลือกฝรั่งที่ติดอยู่ด้านข้างถังปอกให้สะอาด สามารถใช้งานเครื่องปอกได้อย่างมั่นใจว่า ผลผลิตคือฝรั่งแช่บ๊วยมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัต่อการบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/tch?v=AS026lQzO_I http://www.clinictech.most.go.th/online/techlist/attachFile/2012214959211.pdf
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง