ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปฏิกรณ์สองผสาน ชีวภาพ-กายภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และคณะ
คำสำคัญ ปฏิกรณ์สองผสาน;ชีวภาพ-กายภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปฏิกรณ์สองผสาน ชีวภาพ-กายภาพเป็นระบบบำบัดที่รวมระบบบำบัดไร้อากาศแบบวัสดุแห้งและระบบกรองเข้าด้วยกันเพื่อลดปัญหาของเสียครัวเรือน ทั้งน้ำทิ้งและเศษพืชผักผลไม้ วัชพืชให้เปลี่ยนเป็นแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มและปุ๋ยหมักสำหรับปลูกพืชและด้วยระบบการกรองแบบสวนทางกันกับแรงโน้มถ่วง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=sC8KlI19Q0Q&index=8&list=PLbiT4WMo2j3uL45gaEbeQqr7qviHtizbC
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ
Creative Commons License


ปฏิกรณ์สองผสาน ชีวภาพ-กายภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง