ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทศพร ศรีศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม อำนวย เลี้ยวธารากุล , กฤษฎา จินดาหลวง
คำสำคัญ ไก่ประดู่หางดำ;เชียงใหม่
หน่วยงาน สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จึงมีเป้าหมายพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยให้เป็นไก่พันธุ์แท้ที่ได้ลักษณะประจำพันธุ์สม่ำเสมอ และไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ก็คือ หนึ่งในผลงานวิจัยสามารถพัฒนานำไปสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันในทางการตลาดได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IBdQytjYz_4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง