ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๐ บ้านใต้ทะเล ตอนที่ ๒
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ บ้านใต้ทะเล;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ซากเรืออัปปาง เมื่ออยู่นานวันเข้าก็เกิดเป็นแหล่งที่พักอาศัย ที่หลบภัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ทั้งหอย เพรียง ปะการัง ดอกไม้ทะเลหลาย ๆ ชนิด ก็เติบโตบนซากเรืออัปปางนั้น ตามมาด้วยสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และหลากชนิดขึ้น เช่น ปลา ปู กุ้ง ม้าน้ำ เม่น ปลาดาว ฯลฯ เกิดเป็นระบบนิเวศน์วิทยาที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้พื้นท้องทะเลนี้เอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=I5RnN-WEWDY&index=20&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๐ บ้านใต้ทะเล ตอนที่ ๒ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง