ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน ๑๙ บ้านใต้ทะเล ตอนที่ ๑
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ บ้านใต้ทะเล;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แนวปะการัง เป็นบ้านโดยธรรมชาติของปลา และสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ในแนวปะการัง มีทั้งปะการัง และดอกไม้ทะเล แต่ตัวปะการัง และดอกไม้ทะเลเองก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ทั้งหมดนี้อยู่ร่วมกันด้วยการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เกิดเป็นระบบนิเวศน์ในทะเลขึ้น บริเวณหมู่เกาะแสมสารนี้ก็เป็นอีกแหล่งที่มีแนวปะการังที่สมบูรณ์หลายแหล่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZvZ1YmV_fsM&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_&index=19
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน ๑๙ บ้านใต้ทะเล ตอนที่ ๑ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง