ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๕ เอคไคโนเดิร์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ เอคไคโนเดิร์ม;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ดาวทะเล ปลิงทะเล และเม่นทะเล คือ เอคไคโนเดิร์ม สัตว์ทะเลรูปร่างประหลาด ไม่มีกระดูกสันหลัง ดำรงชีวิตบริเวณหน้าดิน อาหารของดาวทะเล คือ ปะการัง ดาวทะเลบางชนิดกินหอย บางชนิดกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ปลิงทะเลมีชีวิตอยู่ตามพื้นทรายใต้ทะเล เพื่อดักจับแพลงก์ตอนหรือตะกอนสารอินทรีย์กินเป็นอาหารโดยขุดโคลนหรือทรายเข้าปาก จึงเป็นเสมือนเทศบาลแห่งท้องทะเล ซึ่งมีมากกว่า 1,000 ชนิดทั่วโลก แต่ในประเทศไทยมี 94 ชนิด เม่นทะเล มีหน้าที่ ควบคุมสาหร่ายมีมากจนเกินไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2LuBKfwQCqM&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_&index=25
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๕ เอคไคโนเดิร์ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง