ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๓ ผู้พิทักษ์ปะการัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ผู้พิทักษ์ปะการัง;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปะการัง สัตว์ชนิดหนึ่ง ที่เป็นเหมือนบ้านของเหล่าปลา ปัจจุบันปะการังกำลังประสบปัญหาการถูกทำลายจากมนุษย์ และจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล นักวิจัยได้พยายามหาทางช่วยเหลือปะการังด้วยการเพาะเลี้ยงปะการังในห้องทดลอง ซึ่งห้องทดลองแห่งหนึ่งก็อยู่ที่เกาะแสมสารนี้เอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xtfBn8bfRh0&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_&index=23
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน ๒๓ ผู้พิทักษ์ปะการัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง