ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 17 สาหร่ายทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ สาหร่ายทะเล;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สาหร่ายอีกชีวิตหนึ่งในท้องทะเล เป็นแหล่งอ๊อกซิเจนและอาหารที่สำคัญให้แก่สัตว์ทะเล ในปัจจุบันสาหร่ายในท้องทะเลไทยลดน้อยลงเรื่อย ๆ นักวิชาการได้พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการเพาะพันธุ์สาหร่ายทะเล และขยายพื้นที่สาหร่ายทะเลให้กว้างขวางขึ้นในพื้นทะเล เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์ทะเลอื่น ๆ ในทางอ้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TIg891ds-Js&index=17&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 17 สาหร่ายทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง