ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 16 น้ำทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ น้ำทะเล;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย น้ำทะเล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตในท้องทะเล อย่างปฏิเสธไม่ได้ น้ำทะเลเป็นเหมือนมวลอากาศ และแผ่นดินของปลา เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์บก ภายในน้ำทะเลเอง ก็ยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อสัตว์ทะเล เหมือนกับเป็นสารตั้งต้นให้กับชีวิตทุกชีวิตในท้องทะเล ดังนั้นการศึกษาน้ำทะเล จึงเป็นสิ่งแรกที่เราจะทำความเข้าใจระบบนิเวศน์วิทยาในท้องทะเล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=BYYVdh6fHdY&index=16&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 16 น้ำทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง