ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 12 แมลงเจ้าตัวเล็กแห่งพงไพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ แมลง;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แมลง สัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศน์วิทยา พวกมันส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย อีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แพร่กระจายพันธุ์พืชในธรรมชาติ ยิ่งมีแมลงหลากหลายสายพันธุ์และมีเป็นจำนวนมาก ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาบริเวณนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qjGdN5Rqvvc&index=12&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 12 แมลงเจ้าตัวเล็กแห่งพงไพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง