ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 11 ค้างคาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ค้างคาว;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ค้างคาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ทำหน้าที่ควบคุมประชากรแมลง ไม่ให้มีมากเกินไปในระบบนิเวศน์ และแพร่พันธุ์พืช บนเกาะแสมสาร และหมู่เกาะใกล้เคียง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาวหลายชนิด และจำนวน จึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยชั้นดีของนักวิชาการที่ศึกษาสัตว์ประเภทนี้ ซึ่งจะต่อยอดความรู้ให้กับงานทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-umCuwzoKu8&index=11&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 11 ค้างคาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง