ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง "โอกาสทางการศึกษากับจิตสำนึกต่อการกู้ยืม" กยศ. โดย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมชัย สัจจพงศ์
คำสำคัญ โอกาสทางการศึกษา;จิตสำนึกต่อการกู้ยืม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาประเทศของเรา ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องของคน เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยต้องการคนดีและคนเก่ง ในส่วนของกระทรวงการคลังมีกองทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างคนไทยให้เก่งและดีนี้ด้วย เป็นกองทุนที่ถือว่าเป็นกองทุนปิดทองหลังพระ สร้างเยาวชนไทย สร้างคนไทยที่อาจจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ให้มีโอกาสในการได้รับการศึกษา เท่าที่ผ่านมาประสบปัญหาในหลาย ๆ ประการ ที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามการที่จะเป็นคนไทยที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=BR7GcNTilJw
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


"โอกาสทางการศึกษากับจิตสำนึกต่อการกู้ยืม" กยศ. โดย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง