ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง 4 ทักษะสำคัญ ทางรอดสู่อาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
คำสำคัญ 4 ทักษะสำคัญ;ทางรอดสู่อาเซียน
หน่วยงาน เทศบาลเมืองชลบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ทักษะสำคัญ 4 ประการ เพื่อก้าวสู่อาเซียนและอาชีพในอนาคต ได้แก่ 1.การค้นคว้าหาความรู้ 2.การสื่อสาร 3.ความคิดสร้างสรรค์ และ 4.คุณธรรม ที่หาไม่ได้ในโรงเรียนไทย เป็นแนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=o6k5LTyIqDM
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


4 ทักษะสำคัญ ทางรอดสู่อาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง