ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รถเข็นเก็บข้าวเปลือกระบบดูด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวุฒิพงษ์ พรมโย และคณะ
คำสำคัญ ระบบดูด;รถเก็บข้าวเปลือก
หน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ในการเก็บข้าวใส่กระสอบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตักข้าวใส่กระสอบนานพอสมควรร่างกาย ก็เหนื่อยและเมื่อยล้ามาก เพราะท่าที่ใช้ในการเก็บข้าวเปลือกที่ตาก ต้องลุกขึ้น และ นั่งลง ทำให้เกษตรกรเกิดความเมื่อยล้า ในการทำงานจากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์รถเข็นเก็บข้าวเปลือกระบบดูด เพื่อแก้ปัญหาบรรเทาความเมื่อยล้าเวลาเก็บข้าวเปลือกที่ได้รับการตากแห้งแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DYWct0N0Jbg&index=6&list=PLbiT4WMo2j3sIDMHo7kDfL5-azTB_QKiV
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


รถเข็นเก็บข้าวเปลือกระบบดูด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง