ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หัวใจเทียมพ่วงเนื้อเยื่อวัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Dr. Lu และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Pittsburg
คำสำคัญ หัวใจเทียม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย Pittsburg
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โรคหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตในประเทศพัฒนาแล้ว ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ทำได้หลายแบบ ทั้งแบบใช้หัวใจของผู้บริจาคและหัวใจเทียม หัวใจเทียมรุ่นใหม่ๆ มีความสลับซับซ้อนและดีขึ้นเรื่อย ล่าสุด หัวใจเทียมของทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศส ที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ โดยอาศัยแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกเป็นตัวให้พลังงาน โดยมีวาล์วที่จะมีเนื้อเยื่อจากวัวเป็นส่วนประกอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hvQGa5pYdSg
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


หัวใจเทียมพ่วงเนื้อเยื่อวัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง