ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ กะโหลกเทียมแบบมีรูพรุน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผู้ป่วยหลายรายที่ต้องสูญเสียชิ้นส่วนกะโหลกจากการผ่าตัด ทำให้รูปศีรษะผิดแปลกไปจากปกติ ปัจจุบันแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายกะโหลกเทียม เนื่องจากหลอดเลือดและเนื้อเยื่อสามารถเจริญเข้าไปในกะโหลกเทียมได้ เป็นการเพิ่มความแข็งแรง ลดการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง และลดการติดเชื้อ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งดีกว่ากะโหลกเทียมแบบเดิม คือ ออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนที่มีขนาดรูปร่างพอดีกับช่องว่างของกระโหลกผู้ป่วยได้เลย มีน้ำหนักเบา มีปริมาณรูพรุนมากกว่า และขนาดรูพรุนใหญ่กว่า ที่สำคัญคือมีราคาถูกกว่า ช่วยการเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=r2yJqVXCbTM
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง