ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เตียงผู้ป่วยโรคอัมพาต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมคิด สมนักพงษ์
คำสำคัญ เตียงผู้ป่วย;อัมพาต
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เตียงผู้ป่วยอัมพาตป้องกันแผลกดทับ รุ่นที่ 3 ออกแบบพัฒนาต่อยอดจาก เตียงอัมพาต รุ่นที่ 1และ2 โดยออกแบบกลไกการเคลื่อนที่ใหม่ให้ง่ายกว่าเดิม เพื่อให้สามารถพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตจากท่านอนหงายได้ทั้งไปสู่ท่าตะแคง ได้ ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อลดปัญหาแผลกดทับจากการนอนท่าเดิมเป็นเวลานาน และเพิ่มเติม ระบบการยกลำตัว,ขาผู้ป่วยในท่านั่ง และมีระบบ ยกตัวผู้ป่วย ขึ้น,ลงจากเตียง สู่รถเข็นนอน โดยให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยที่สุดสามารถรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้สูงสุด 80 กิโลกรัมใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 4 ชุด ควบคุมการทำงานของระบบการพลิกตัวผู้ป่วยทำได้ทั้งรีโมทคอนโทรลและจากแผงควบคุมตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zlTFwxGIe8Y&list=PLbiT4WMo2j3v7tg7tktypnrUYmLcB6e6G&index=13
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เตียงผู้ป่วยโรคอัมพาต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง