ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกฝรั่งกิมจูแบบอินทรีย์ 1 ปีเก็บขายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ โคลนพันธุ์
คำสำคัญ ปลูกฝรั่งกิมจู;แบบอินทรีย์;/ 1 ปีเก็บขายได้
หน่วยงาน เกษตรกรตำบลบุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากการเตรียมดินด้วยปุ๋ยหมักมูลไก่ ปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่ได้จาก การตอนกิ่ง ให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ 2-3 วัน/ครั้ง การให้ปุ๋ยจะใช้สูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการเตรียมดินอัตรา 10 กก./ต้น โดยโรยรอบๆ ทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ 3-4 ครั้ง/ปี และบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพโดยปล่อยไป กับระบบการให้น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การดูแลรักษาโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันหนอนแมลงวันทองเจาะ ผลคุณอดุลย์จะห่อผลฝรั่งด้วยถุงพลาสติก เริ่มตั้งแต่ช่วงที่ฝรั่งติดผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตและนำผลผลิตที่เสียหายจากหนอนเจาะผลกลับไปหมุนเวียนผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ ส่วนเพลี้ยแป้งที่มักจะระบาดในช่วงฤดูแล้งจะใช้วิธีการเปิดน้ำสปริงเกอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำการขับไล่แทน การใช้สารเคมี ฝรั่งกิมจูจะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเฉลี่ย 2-3 ผล/กก. มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและ มีความกรอบตามธรรมชาติเป็นที่ต้องการของตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5cPF8yU0yFo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปลูกฝรั่งกิมจูแบบอินทรีย์ 1 ปีเก็บขายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง