ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องคั่วถั่วโดยการใช้หลักการทางไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมมาตร์ แก้วจินดา
คำสำคัญ เครื่องคั่วถั่ว;ใช้หลักการทางไฟฟ้า
หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เครื่องคั่วถั่วโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาของการคั่วถั่วที่ต้องใช้แรงงาน หลักการของเครื่องคั่วถั่วคือใช้มอเตอร์ในการตัดจุดเด่นจะอยู่ที่ใบของเครื่องคั่วถั่ว ซึ่งสามารถกลิ้งถั่วได้หมดโดยถั่วไม่ไหม้ และคั่วถั่วได้ประมาณ 4 กิโลกรัมต่อครั้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เครื่องนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Sv8fKUDgEKU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เครื่องคั่วถั่วโดยการใช้หลักการทางไฟฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง