ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง EVALUATION OF FUEL QUALITY IMPROVING POLICY IN REDUCING EMISSIONS AND AMBIENT CONCENTRATIONS OF BENZENE IN BANGKOK, THAILAND
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Miss Lasita Jinawa
เจ้าของผลงานร่วม Asst. Prof. Sarawut Thepanondh
คำสำคัญ BENZENE / AERMOD DISPERSION MODEL / EMISSION RATE / EMISSION FACTOR / BANGKOK
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย The implementation of the Thai’s Policy in the improvement of the fuel quality from Euro II to Euro IV standard was regulated in 2012. This study focused on the evaluation of the difference in benzene ambient air concentrations prior and after implementation of the policy. AERMOD dispersion model was applied to evaluate the concentrations and dispersions of benzene emitted from mobile sources in Bangkok’s ambient air. As thirty seven discrete receptors in Bangkok area were set to predict the annual concentrations of benzene.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง