ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เตียงบรรเทาทุกข์ 3 R
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางกนกพร ไชยวิเศษ
คำสำคัญ เตียงบรรเทาทุกข์;3 R
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เตียงบรรเทาทุกข์ 3 R สามารถใช้ในการทำกายภาพบำบัด ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือเคลื่อน และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โครงสร้างเตียงเป็นโครงสร้างเหล็ก ตัวเตียงสามารถปรับได้มีความยืดหยุ่นจากสปริง เบาะนั่งและพนักพิงกรุด้วยลูกบอลน้ำ เมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหวจะเกิดอาการเหมือนถูกนวดตัว เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้เม็ดเลือด ใต้เก้าอี้สามารถดัดแปลงเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ทำกายภาพบำบัด และเสื้อผ้าของผู้ป่วยได้ ตรงปลายเตียงจะติดตั้งเสริมอุปกรณ์อย่างง่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Y8Y94PvdFHc&index=12&list=PLbiT4WMo2j3v7tg7tktypnrUYmLcB6e6G
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เตียงบรรเทาทุกข์ 3 R is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง