ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 8 เสรีภาพแห่งนกบนเกาะ ตอนที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ นก;เกาะแสมสาร
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย บริเวณหน้าผาสูงทางทิศใต้ของเกาะจวง 1 ใน 9 เกาะ ที่ได้รับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ นกอินทรีย์ทะเลหรือนกออก อาศัยอยู่ที่นี่ทุกเช้ามันจะออกหากินโดยใช้วิธีโฉบเหยื่อที่ผิวน้ำ ตามโขดหินของเกาะช้างเกลือมีสัตว์น้ำเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก พวกมันดึงดูดนกยางทะเลมาที่นี่ พันธุกรรมของนกยางทะเลมีทั้งสีเทาดำและสีขาว แต่พวกสีเทาดำจะมีจำนวนมากกว่าสีขาวถึงร้อยละ 60 ถึงร้อยละ70
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=z58xyb02FJ0&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_&index=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 8 เสรีภาพแห่งนกบนเกาะ ตอนที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง