ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 6 พืชบนเกาะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ พืช;เกาะแสมสาร
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สังคมพืชบนเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียงมีความหลากหลาย ซับซ้อน เกี่ยวข้อง และพึ่งพิงกัน ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านรับแสงแดดบนเรือนยอด ไม้เล็กได้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ เติบโตในชั้นล่าง ไม้พุ่มแผ่กิ่งก้านในแนวกว้างให้ร่มเงาแก่สัตว์ป่า หมูป่าอาศัยร่มไม้เป็นที่พักให้นมแก่ลูก ๆ ที่เพิ่งเกิดมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=sMwggS2KpLo&index=6&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 6 พืชบนเกาะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง