ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องต้นแบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลระบบ DVB T2 สำหรับชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.สุรพล บุญจันทร์ , นายชูชาติ ฟูตระกูล , นายณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย
คำสำคัญ เครื่องต้นแบบ;สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล;ระบบ DVB T2
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เครื่องต้นแบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลระบบ DVB T2 สำหรับชุมชน/ระบบ DVB T2ในการแพร่ภาพนอกจากนี้ความถี่ถูกแบ่งเพื่อสาธารณะสู่ชุมชนใช้ความถี่ 506มิกะเฮริ์ทแบนวิช 8 เมกะเฮริ์ททดสอบออกอากาศจะแบ่งเป็น2ช่องในการทดสอบใช้สถานีไทยพีบีเอสและสถานีททบ.5 นำมาออกอากาศซ้ำที่สถานีเครื่องส่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=x7rFIDmRvTo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เครื่องต้นแบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลระบบ DVB T2 สำหรับชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง