ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สร้างแพลงก์ตอนน้ำให้ปลากินพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ
คำสำคัญ อาหารปลา;แพลงค์ตอนพืช;ไรแดง
หน่วยงาน เกษตรกร ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การผลิตแพลงค์ตอนน้ำเป็นอาหารปลา วิธีการ วางฟางข้าวในน้ำ 1 ชั้น วางให้กระจายเป็นวงกว้าง กดให้ฟางจมน้ำ ใส่ปุ๋ยคอก 3-4 ชั้น ทิ้งไว้ 3-7 วัน จะได้ไรแดงหรือแพลงค์ตอน เป็นการสร้างที่อยู่ของและขยายพันธุ์ไรแดง ซึ่งเป็นอาหารลูกปลา ช่วยลดต้นทุนจากการซื้ออาหารเม็ด ลดกลิ่นของหัวอาหารเม็ด ปลาเจริญเติบโตดี เนื้อหวานรสดี การหมักอาหารปลาด้วยตนเองใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EYsxG51RLQU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สร้างแพลงก์ตอนน้ำให้ปลากินพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง