ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลิ้นชัก: ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง (Lin Chuk: Home Renovation System Finish within 1 Hour)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธงเทพ ศิริโสดา
เจ้าของผลงานร่วม ประชุม คำพุฒ
คำสำคัญ ระบบปรับปรุงบ้าน;ประชุม คำพุฒ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ลิ้นชัก: ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมการซ่อมแซมบ้านเก่า โดยคงโครงสร้างเดิมไว้ แล้วปรับปรุงส่วนต่างๆ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง และสามารถใช้งานได้ทันที ในรูปแบบของการทำห้องสำเร็จรูปสำหรับติดตั้งใส่เข้าไปในโครงสร้างที่เตรียมไว้คล้ายกับลิ้นชัก โดยใช้ระบบรางเลื่อนและระบบประสานทางพิกัด ซึ่งการปรับปรุงบ้านในลักษณะนี้ สามารถทำได้ด้วยเวลาสั้นๆ เพียง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของห้องสำเร็จรูปได้ตามต้องการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง