ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีทำรังชันโรง ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประแสร์ บุญจันทร์
คำสำคัญ รังชันโรง
หน่วยงาน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รังชันโรง เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ผสมเกสรโดยตรง หรือเพื่อการเพาะเลี้ยงชันโรงไว้สำหรับการแยกขยายพันธุ์และเก็บน้ำหวานจำหน่าย ลุงแสร์ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ได้ผลิตกล่องรังชันโรงจากไม้จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่เข้ามาสั่งซื้อ โดยทำควบคู่ไปกับการทำสวนผลไม้ ราคาจำหน่ายกล่องละ 140 บาท (ขนาดมาตรฐาน) หากมีขนาดใหญ่หรือเล็กตามความต้องการของลูกค้า ราคาก็จะเพิ่มหรือลดตามขนาดที่สั่งผลิต ซึ่งปัจจุบันความต้องการกล่องรังชันโรงของเกษตรกรมีแพร่หลายเป็นอย่างมาก และมีเกษตรกรจากหลายพื้นที่เข้ามาสั่งซื้อ จนกระทั่งลุงแสร์ไม่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ทัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_YVc5SBatcQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิธีทำรังชันโรง ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง