ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบทางบวกและทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นภัสสร พงศ์ดีตระกูล
คำสำคัญ ผลกระทบทางบวกและทางลบ;เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผลกระทบทางลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวันของคนในสังคม ด้านร่างกายและสุขภาพ โรคอันเกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ อาการปวดคอ ไหล่ และหลัง การเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน ฯลฯ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลาน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามจากโรคไซเบอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9CxtoMimZ7g&app=desktop
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบทางบวกและทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง