ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระวังข้างหลัง! (หนังสั้น) : จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็น - การเข้าถึง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิสิทธิ์ ตันติศิริโจรน์
เจ้าของผลงานร่วม วราการ เศรษฐกุลอนันต์ , ศุภวิทช์ ภูวฤทธิ์ , ณัฐพงศ์ จันทมา , พงษ์กฎ แซ่ลี้
คำสำคัญ จริยธรรมทางเทคโนโลยี;การเข้าถึง
หน่วยงาน ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ระวังข้างหลัง! (หนังสั้น) : จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็น – การเข้าถึง) ในที่สาธารณะหากผู้ใช้ไม่ระมัดระวัง อาจะเป็นการจงใจให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ แต่อีกในกรณีหากผู้ใช้ระมัดระวังแล้ว แต่ยังถูกบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นได้ ในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=L9QRsRulYmw
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง