ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไม่เป็นไร.....ใครใครเขาก็ทำกัน (ตอนหยิบกระเป๋าสตางค์)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นวรัตน์ เสาะไธสง
เจ้าของผลงานร่วม อารีวรรณ จันทร์วัง , จิรัชยา จัทะประเทศ , สุทธิดา กมลเลิศ
คำสำคัญ ใครใครเขาก็ทำกัน
หน่วยงาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หนังสั้นชุดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อรณรงค์และต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-KQHfXiyzCE
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง