ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.รัชนี กุลยานนท์
คำสำคัญ หุ่นยนต์;หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ;หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การแสดงผลงานหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการในสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น บ้านเรือน และซุปเปอร์มาร์เก็ต ในการแสดงผลงานครั้งนี้ จะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด 2 ตัว มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้สูงอายุและ ผู้พิการของหุ่นยนต์ในบ้าน และในซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยตนเอง อีกทั้งมีการแสดงการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ทั้งสองตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9V6WzJHt39o&list=PLbiT4WMo2j3v7tg7tktypnrUYmLcB6e6G&index=8
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง