ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบรรเลงขิมหมู่ เพลงลาวแพน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ครูมนตรี ตราโมช
คำสำคัญ การบรรเลงขิมหมู่;เพลงลาวแพน
หน่วยงาน ณ โรงละครแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เพลงลาวแพนนี้ บางทีก็เรียกว่า ลาวแพนใหญ่ ซึ่งคู่กับลาวแพนน้อย เป็นสำเนียงทางภาคอีสาน แม้เพลงพื้นเมืองของภาคอีสานในสมัยนี้ก็ยังมีคล้ายคลึงกับลาวแพนหรือลาวแพนใหญ่นี้อยู่ บางท่านสันนิษฐานว่า เดิมคงจะชื่อลาวแคน คือเพลงลาวที่เป่าแคน แล้วจึงเรียกเพี้ยนมาเป็นลาวแพน ดูก็ใกล้เคียงและอาจถูกต้องก็ได้ แต่ว่าในโบราณก็มีการฟ้อนรำชนิดหนึ่งเรียกว่า รำแพนหรือฟ้อนแพน จะมาจากเพลงสำหรับฟ้อนชนิดนี้ได้บ้างกระมัง ทั้งนี้ก็สุดแต่ท่านผู้รู้จะวินิจฉัย แต่เพลงลาวแพนสำหรับเดี่ยวนี้ ท่านโบราณาจารย์ได้นำเพลงลาวต่าง ๆ เข้ามาติดต่อกันเป็นเรื่องไปอีกหลายเพลง เช่น เพลงลาวสมเด็จ ลาวแพนน้อย เป็นต้น และในโบราณทีเดียวก็ดูเหมือนจะคิดผูกขึ้นสำหรับเดี่ยวปี่ในเท่านั้น ต่อมาจึงจะเข้แล้วจึงได้แผ่ออกไปถึงเดี่ยวเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=r-m5bppk2o8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบรรเลงขิมหมู่ เพลงลาวแพน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง