ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวฟองสุรดา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ
คำสำคัญ ข้าวฟองสุรดา;ห้ามเลือด
หน่วยงาน บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวฟองสุรดาเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ห้ามเลือด ในร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีการดูดซับเลือด บริเวณที่เลือดออกจนหยุดไหล ทำจากแป้งข้าวเจ้าไทยที่ผ่านการสกัดให้บริสุทธิ์แล้วผสมกับ สารตัวช่วย มีความอ่อนนุ่ม ราคาไม่แพงไม่มีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อดำเนินการประดิษฐ์คิดค้นและทดสอบทดลองตามเกณฑ์มาตรฐาน การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ American Society for Testing and Materials International ได้แก่ การผลิตด้วยวัตถุดิบระดับมาตรฐานทางการแพทย์และหรือทางระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสัตว์ทดลองโดยการผ่านการรับรองเชิงจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง การทดสอบในอาสาสมัครผู้ป่วยโดยผ่านการรับรอง เชิงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเขียนรายงานขอลงตีพิมพ์ ในวารสารเชิงวิชาการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nYtbjlMjASE&list=PLbiT4WMo2j3v7tg7tktypnrUYmLcB6e6G&index=7
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ข้าวฟองสุรดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง