ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
คำสำคัญ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
หน่วยงาน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับโลก มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (ดาวินชี่) เข้ามาช่วยในการผ่าตัดผู้ป่วยเป็นแห่งเดียวในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทำให้การผ่าตัดสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีแขนกล้องสามารถมองเห็นเป็นแบบ 3 มิติ มีความละเอียดสูง (High Definition: HD) และแขนที่ทำงานคล้ายมือของคน ซึ่งจะช่วยทำให้การผ่าตัดมีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากขึ้น เจ็บน้อยลง รวมทั้งสามารถลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Yo0rD0lt-ho
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง