ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลดเวลาผ่าตัดด้วย SKYPACS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ ลดเวลาการผ่าตัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ลดเวลาผ่าตัดด้วย SKYPACS ผลงาน นศ.ป.โท "มจธ." นักศึกษาป.โทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โชว์กึ๋น พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่แพทย์รังสี ย่นระยะเวลาประมวลภาพ พัฒนาภาพถ่ายทางการแพทย์ ให้แสดงผลแบบเรียลทามแบบ 3 มิติช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยผ่าตัดรวดเร็ว จากระบบดังกล่าว ทำให้แพทย์รังสีสามารถดูภาพถ่าย MRI หรือ CT Scan ได้โดยตรงจากแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีการประยุกต์ใช้งานบนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=OzvISNRwnD8
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ลดเวลาผ่าตัดด้วย SKYPACS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง