ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สบู่สมุนไพร วิสาหกิจชุมชนสายบัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คำสำคัญ สบู่สมุนไพร;ชุมชนสายบัว
หน่วยงาน ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย วิสาหกิจชุมชนสายบัวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรโดยทีมวิจัยได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางสินค้าราคาและขนาดเพื่อให้ตรงกับตวามต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=e0QzIIupOtA
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


สบู่สมุนไพร วิสาหกิจชุมชนสายบัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง